Nazem Suki: Pakar-Pakar Penyelidik Dan Golongan Terorisma Dari Golongan Sama Yang Sesat

Pakar-pakar penyelidik dalam ideologi terorisma juga adalah golongan yang menyelewang dan sesat.

Apabila golongan teroris memesong salah guna fatwa dan ajaran ulama muktabar untuk kepentingan ideologi terorisma mereka, golongan pakar selidik terorisma juga memesong salah guna fatwa dan ajaran ulama muktabar yang sama untuk melabel ulama tersebut adalah ‘ibu’ ideologi terorisma.

Maka secara khusus nya, golongan terorisma dan penyelidik terorisma adalah sama dari golongan yang sesat yang parah.

Mungkin tidak menjadi melampau sekira pakar selidik terorisma ini akan mengatakan Al Quran dan Sunnah adalah ‘ibu’ ideologi terorisma.

Yang lebih parah ialah pakar ini dilahirkan seorang Muslim, atau hanya Muslim pada nama.

 

Source: Mohamed Nazem Suki

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *