Filipinos Think They are Better than Singaporeans and Americans

 

Filipinos_are_better_than_anyone_else

Pinays-in-Singapore

 

We are the Pearl of the Orient, therefore we are precious.

We are better than Americans, for it was by mere chance that their country is rich and ours is poor. Americans always rely on machines to do their work because they are lazy. They have machines to clean the floor, cut wood, cut grass, open tin cans, so many machines for lazy people. Filipinos are more industrious than Americans.

We are better than the Chinese or Japanese or Koreans or Germans because we speak good English. English is the language of science, technology and commerce so we Filipinos have a better understanding of those fields. Just wait, very soon Filipinos will go to space and we will be more proud than before.

http://aldrinmercado.com/

Sa Tagalog:
Kami ang Perlas ng Silangan, kung gayon kami ay mamahálin.

Daig namin ang mga Amerikano, dala lamang ng pagkakataon na mayaman ang bansa nila at mahirap ang sa amin. Ang mga Amerikano ay laging naka-asa sa mga makinarya sa kanilang mga gawain sapagkat sila ay tamad. Meron silang makina panglinis ng sahig, panglagare ng kahoy, pangputol ng damo, pangbukas ng delata, maraming mga makina para sa mga tamad na tao. Mas masipag ang Pilipino kesa Amerikano.

Daig namin ang mga Intsik o Hapon o Koreano o Aleman sapagkat mahusay kami sa Ingles. Ingles ang salita ng syensa, teknolohiya at negosyo kaya mas naiintidahan namin ang mga bagay na yan. Maghintay ka ng konting panahon dahil malapit ng makarating sa kalawakan ang Pilipino at lalong meron kaming ipagyayabang.

Source: FilipinoFailBlog

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *