Faisal Manap Saran Agar Kemansuhan Yuran Peperiksaan Peringkat Nasional Diperluas Kepada Pelajar Sekolah Swasta, Privet Dan Pelajar Sambilan Politeknik, ITE

By MP for Aljunied GRC, Muhamad Faisal bin Abdul Manap
[Delivered in Parliament on 4 Mar 2015]

Puan,

Belanjawan 2015, pada pandangan saya, membawa mesej perubahan pada pendekatan pemerintah dalam usaha untuk memperbaiki dan mendatangkan manfaat kepada rakyat Singapura. Dapat dihayati bahawa pendekatan pemerintah pada belanjawan kali ini lebih cenderung kepada pendekatan hala kiri atau pendekatan yang lebih memberatkan aspek-aspek keseimbangan sosial dengan memberi lebih fokus kepada pengagihan sumber-sumber negara kepada segenap lapisan masyarakat Singapura. Peralihan ini adalah sesuatu yang memberangsangkan. Seperti yang diucapkan oleh rakan saya Puan Sylvia Lim, Belanjawan kali ini lebih memberi penekanan kepada pelaburan sumber manusia serta jaringan keselamatan sosial. Penekanan yang sebegini amat diperlukan memandangkan keadaan jurang pendapatan dan pemilikan harta di Singapura yang membimbangkan.

Puan,

Dalam ucapan ini, saya ingin menyentuh 3 aspek atau perkara yang telah disampaikan oleh Menteri Kewangan Encik Tharman semasa ucapan belanjawan beliau, iaitu (i) Tabung Simpanan Pekerja atau CPF, (ii) Skim Ihsan Senja dan (iii) Kemansuhan Yuran Peperiksaan Nasional dan yuran peperiksaan Politeknik dan ITE.

(i) Tabung Simpanan Pekerja atau CPF

Parti pekerja ingin mengutarakan dua usulan bagi skim CPF.  Usulan yang pertama adalah menurunkan usia kelayakkan bagi pengeluaran wang dari akaun persaraan atau Payout Eligibilty Age, dulu yang dikenali sebagai Draw-Down Age. Buat masa sekarang, para pesara akan menerima pembayaran bulanan dari akaun persaraan CPF apabila mencapai usia 65 tahun, bermula dari 2018. Kami ingin mencadangkan agar had usia pengeluaran ini dikurangkan daripada usia 65 kepada 60 tahun. Kami percaya ini akan memberi keringanan kepada para pencarum jika mereka memilih untuk membuat pengeluaran bulanan lebih awal dari akaun persaraan mereka atas sebab-sebab yang tertentu.

Usulan kedua Parti Pekerja bagi skim CPF adalah sesuatu yang pernah disuarakan sebelum ini iaitu untuk memisahkan Usia Kelayakan bagi pengeluaran wang dari akaun persaraan atau Payout Eligibility Age daripada usia persaraan. Ini adalah supaya usia yang membolehkan pengeluaran wang dari akaun persaraan akan terus kekal dan tidak terjejas walaupun usia persaraan meningkat. Kami mencadangkan sedemikian kerana sebahagian besar masyarakat Singapura merasa kurang senang pada perubahan had usia kelayakan bagi pengeluaran wang dari akaun persaraan yang sentiasa berubah dan meningkat. Dengan mengekalkan had usia kelayakan ini, ia akan memberi para pencarum lebih jaminan bila mereka boleh mengeluarkan wang dari CPF justeru dapat membuat perancangan yang sepatutnya.

(ii) Skim Ihsan Senja

Puan, perkara kedua yang saya ingin sentuh adalah tentang Skim Ihsan Senja. Skim ini adalah satu initiatif yang baik dan memang amat diperlukan. Skim ini membolehkan golongan warga Singapura yang berusia 65 tahun ke atas yang berpendapatan 20 hingga 30 peratus paling bawah menikmati sokongan kewangan seumur hidup.

Puan, keprihatian saya tentang skim ini adalah tentang proses implementasinya. Proses implementasi adalah satu aspek penting yang akan menentukan betapa efektifnya sesebuah skim dalam mencapai tujuan utamanya. Menerusi pengamatan dan juga pengalaman saya dalam bidang kerja sosial, kriteria dan proses penilian yang terlalu ketat ada masanya boleh menyebabkan kes-kes yang tulen dan memerlukan terlepas peluang untuk mendapatkan bantuan.

Seperti yang diketahui, tujuan utama skim ini adalah untuk meringankan bebanan kewangan yang dihadapi oleh warga emas yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan Singapura serta untuk mencerminkan nilai kita sebagai sebuah masyarakat yang inklusif. Oleh itu saya harap pemerintah dapat melaksanakan skim Ihsan Senja ini dengan hati dan minda yang terbuka, fleksible dan penuh keihsanan agar skim ini dapat memberi kemanfaatan yang terbaik kepada warga emas kita.

Puan, sepekara lagi tentang Skim ini adalah mengenai cara pembayarannya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kewangan, pembayaran kepada warga emas yang layak akan dilakukan tiga bulan sekali. Saya berpendapat agar pembayaran dapat dilakukan sebulan sekali agar lebih mudah bagi penerima untuk mengurus bil-bil dan perbelanjaan bulanan mereka.

(iii) Kemansuhan yuran Peperiksaan Nasional  dan yuran Peperiksaan Politeknik/ITE

Perkara ketiga yang ingin saya ketengahkan adalah tentang kemansuhan yuran peperiksaan nasional dan yuran peperiksaan politeknik dan ITE. Saya mengalu-alukan kemansuhan yuran-yuran Peperiksaan Nasional seperti PSLE, GCE Peringkat ’N’, ‘O’ dan ‘A’ dan juga yuran bagi peperiksaan Politeknik serta ITE seperti yang diumumkan. Kemansuhan yuran peperiksaan nasional ini merangkumi setiap pelajar Singapura yang menuntut di sekolah pemerintah sementara kemansuhan yuran peperiksaan Politeknik dan ITE diberikan kepada pelajar-pelajar sepenuh masa.

Disini, saya ingin meminta agar Kementerian Pedidikan membuat pertimbangan untuk melanjutkan kemansuhan yuran-yuran peperiksaan ini kepada pelajar-pelajar sekolah swasta dan juga kepada pelajar-pelajar politeknik dan ITE yang membuat pengajian secara sambilan.

Puan, pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan telah mengambil keputusan untuk melanjutkan Skim Edusave kepada setiap pelajar-pelajar Singapura yang berusia 7 hingga 16 tahun. Keputusan ini diambil selepas 20 tahun Skim Edusave diperkenalkan iaitu pada 1993. Dalam masa 20 tahun ini, ramai pelajar-pelajar yang tidak menuntut di sekolah-sekolah pemerintah atau awam telah terlepas peluang untuk meraih manfaat dari skim ini.

Menteri Negara bagi Pendidikan, Puan Sim Ann, dalam ucapan beliau semasa perbincangan Pindaan rang undang-undang Skim Endowmen dan Simpanan  Pendidikan telah menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan telah menjalankan kajian selepas debat COS 2013 untuk melanjutkan Skim Edusave dan setelah pertimbangan yang teliti, Perdana Menteri telah mengumumkan lanjutan sumbangan Edusave kepada semua rakyat Singapura yang berumur tujuh hingga 16 di Rapat Hari Kebangsaan pada tahun 2013.

Puan, saya ingin meminta agar Kementerian Pendidikan dapat mengadakan kajian dan penelitian yang sama dalam perkara ini iaitu kemungkinan melanjutkan kemansuhan yuran peperiksaan nasional bagi setiap pelajar-pelajar Singapura, tidak terhad kepada pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah pemerintah sahaja, serta mengambil langkah yang sama juga terhadap pelajar-pelajar politeknik dan ITE yang membuat pengajian secara sambilan.

Puan, sepekara lagi yang saya ingin cadangkan adalah agar Kementerian Pendidikan turut membuat pertimbangan untuk melanjutkan skim FAS kepada pelajar-pelajar Singapura yang menuntut di sekolah-sekolah swasta atau privet. Saya rasa adalah penting bagi setiap skim bantuan pendidikan pemerintah dihulurkan kepada kesemua pelajar-pelajar Singapura kerana setiap daripada pelajar-pelajar ini apabila dewasa kelak akan menjadi warga yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.

Puan, akhirkata, saya harap pemerintah dapat membuat penilaian yang serius tentang cadangan-cadangan yang telah diutarakan agar skim-skim yang disebutkan diatas akan mendatangkan lebih maanfaat kepada masyarakat Singapura secara keseluruhannya, ini sesuai dengan objektif pemerintah untuk membina sebuah masyarakat yang saksama dan inklusif.

Terima Kasih Puan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *